അതിശയിക്കും മാറ്റം കാണാം മഞ്ഞളും കുരുമുളകും ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചാൽ..

മഞ്ഞളും കുരുമുളകും ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. അതെ കാലങ്ങളായി നമ്മുടെ ഗൃഹവൈദ്യം അഗ്രഗണ്യ സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കുന്ന മഞ്ജുവിനെ ക്യാൻസർരോഗം ആക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പഠനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. അതെ മഞ്ഞളിലെ ഒരു രാസവസ്തുവിന് അർബുദകോശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിവുണ്ടെന്നാണ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. പണ്ടുകാലം മുതൽ തന്നെ മുറിവുണക്കാൻ നമ്മൾ മഞ്ഞൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. മഞ്ഞളിലെ കുർകുമിൻ എന്ന രാസവസ്തുവാണ് മുറിവുണക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത്.

ഇത് വസ്തു തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കാൻസർ ചികിത്സയ്ക്കു ഫലപ്രദമെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ മഞ്ഞളിലെ കുർകുമിൻ ഗുണം ശരീരത്തിന് ഏറെ നേരം ലഭ്യമാക്കാൻ കുരുമുളക് കഴിയുമെന്നാണ് പുതിയ കണ്ടെത്തൽ, അല്ലെങ്കിൽ കുർക്കുമിൻ പെട്ടെന്ന് അപചയപ്രക്രിയ യിലൂടെ നഷ്ടപ്പെട്ടുപോകുന്നു. കുരുമുളകും മഞ്ഞളും ചേരുമ്പോൾ ശരീരവേദന വേഗത്തിൽ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. കുരുമുളകിലെ പെട്രഇൻ മഞ്ഞൾ കുർകുമിൻ ആണ് ഈ ഗുണം ഉള്ളത്. വാതം പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഇത് ഏറെ ഗുണകരമാണ്. ഇവ രണ്ടും ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രെസ്റ്റ് കാൻസർ സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നതായി തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സ്തനങ്ങളിൽ മാമോസ്പിയർ രൂപപ്പെടുന്നത് തടഞ്ഞാണ് ഇത് സാധ്യമാകുന്നത്.

വയറിൻറെ ആരോഗ്യത്തിന് ഏറെ ഗുണം ചെയ്യും. പ്രത്യേകിച്ച് സ്റ്റിക്കർ വഴി ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്യാസ്ട്രിക് മ്യൂചൽ മാസം തടയാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഓർമ്മശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ബധിരത തടയാനും കുരുമുളക് മഞ്ഞൾ കോമ്പിനേഷന് ഏറെ നല്ലതെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. മഞ്ഞൾ കൂടുതൽ ആകുന്നത് ദഹനക്കേട് വയറിളക്കം മനംപിരട്ടൽ തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. ഗർഭകാലത്തും ഈ കോമ്പിനേഷൻ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അമിതവണ്ണത്തിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല പരിഹാരമാണിത്. ഇതുരണ്ടും ശരീരത്തിലെ അപചയപ്രക്രിയ ശക്തിപ്പെടുത്തും.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *